Innlegg av tom

Organproduksjon og 3D -skriving

Selv om Norge har blant de korteste ventelistene på nyretransplantasjon i verden, er det ca 250 mennesker som venter på nyretransplantasjon i Norge. Antall pasienter på ventelistene i andre land er mye større. I USA er 100000 mennesker på venteliste for å få nyretransplantasjon Ventelistene vokser langt raskere enn tilgangen på organer, både fordi det…

Les mer

Ernæring og trening

Av allmennlege og tildligere prof. basketballspiller dr Peric Etter en lang og varm sommer, med mye avslapning og grilling, er fleste interessert i å komme seg fortest mulig i form igjen. Sunn ernæring og effektiv trening burde i større eller mindre grad være en viktig del av vårt hverdagsliv. Jeg vil gjerne gi råd om…

Les mer

Fjerne føflekker i Fredrikstad

Har du vært eksponert for mye sollys denne sommeren? Merker du noen forandringer på føflekkene dine? Hva er føflekk? Det medisinske navn er nevus. Føflekk dannes pga for sterk vekst av en celletype. De kan være til stede ved fødselen eller komme senere i livet. De fleste mørke eller brunfargede føflekker inneholder melanin, som er…

Les mer